Articole

Sisteme cronologice în Palestina și Arabia romano-bizantină: dovada inscripțiilor grecești datate

Sisteme cronologice în Palestina și Arabia romano-bizantină: dovada inscripțiilor grecești datate

Sisteme cronologice în Palestina și Arabia romano-bizantină: dovada inscripțiilor grecești datate

De Yiannis E. Meimaris, în colaborare cu K. Kritikaou și P. Bougia

Centrul de cercetare pentru antichitatea greacă și romană, 1992

Introducere: Studiul inscripțiilor grecești din Palestina și Arabia romano-bizantină și orice încercare de a le pune pe un fundal istoric adecvat este facilitat de datele date în inscripții. Prezenta lucrare se concentrează pe formulele cronologice inserate în textele epigrafice pentru a furniza aceste date. Aici au fost examinate doar textele în care apar date absolute.

Datorită varietății modurilor de întâlnire utilizate simultan în Palestina și Arabia în primele opt secole creștine, identificarea sistemului de calcul de bază este o sarcină dificilă. Mai mult, deși unitatea cronologică de bază este anul solar, doi factori suplimentari complică conversia unei date epigrafice în echivalentul său iulian: a) punctul exact de plecare al epocii în anul dat (epoca) și b) caracterul calendarul utilizat, adică începutul acestuia și durata lunilor sale. În orice caz, datele convertite trebuie redate în conformitate cu anul iulian, deoarece acesta a fost anul legitim din 46 î.Hr. până în 1582 d.Hr.


Priveste filmarea: Conflictele dintre israelieni si palestinieni provoaca daune in ambele tabere (Septembrie 2021).