Articole

Kritobulos din Imbros: Istoric învățat, Raya otomană și Patriotul bizantin

Kritobulos din Imbros: Istoric învățat, Raya otomană și Patriotul bizantin

Kritobulos din Imbros: Istoric învățat, Raya otomană și Patriotul bizantin

De Diether R. Reinsch

Recueil des travaux de l’Institut d’etudes byzantines, Vol.40 (2003)

Rezumat: Kritobulos din Imbros, autorul unei lucrări istorice care acoperă perioada 1451-1467, descrie faptele sultanului Mehmed Fatih. Opera, scrisă între 1465 și 1467 este un autograf al autorului. În afară de cunoașterea literaturii (Tucidide), se poate discerne în această lucrare un interes clar pentru medicină. K. a fost guvernatorul sultanului din Imbros timp de aproape zece ani. În același timp, el a fost patriot în sensul că și-a exprimat solidaritatea cu nefericiții locuitori ai Constantinopolului.

Introducere: Kritobulos din Imbros este cunoscut de noi drept autorul unei lucrări istorice de aproximativ 200 de pagini tipărite care acoperă perioada 1451-1467. Descrie faptele sultanului otoman Mehmed Fatih, Cuceritorul, în special războiul împotriva rămășițelor a Imperiului Bizantin și capturarea capitalei Constantinopolului la 29 mai 1453. Lucrarea istorică a ajuns la noi într-un singur manuscris care până în prezent rămâne în Constantinopol - Istanbul, în biblioteca Topkapi Saray.

Acest manuscris, cu 160 de pagini de hârtie fabricat la Veneția, a fost datat ca originar din secolul al XVI-lea de către primul său editor și de către alți cercetători care îl studiaseră. Cu toate acestea, în realitate, acesta datează din anii 1465-1467 (așa cum demonstrează filigranele lucrării) și este un autograf al autorului. Dovadă a acestui fapt sunt numeroasele corecții și uneori adăugiri substanțiale în marginile textului. Corecțiile și completările sunt de așa natură încât pot fi făcute doar de autor însuși. Știm, de asemenea, caracteristicile scrisului de mână al lui Kritobulos dintr-un manuscris care conține operele istorice ale lui Tucidide, care se află în Biblioteca Națională din Paris. Acolo Kritobulos a scris pe o hârtie finală o cunoscută epigramă în lauda lui Tucidide și deasupra epigramei un alt scriitor contemporan (știm acum că este scrisul de mână al lui Georgios Amirutzes) a scris cuvintele „aceasta este scrisul lui Kritobulos”