Articole

ŚREDNIOWIECZNY RYNEK KRAKOWSKI

ŚREDNIOWIECZNY RYNEK KRAKOWSKI

ŚREDNIOWIECZNY RYNEK KRAKOWSKI

Niemiec, Dariusz

Alma Mater, Nr. 109 (2008)

Abstract

Rynek Główny w Krakowie uznawany jest powszechnie za wybitne osiągnięcie średniowiecznej urbanistyki, a jego wytyczenie wiązać należy z działalnością geometrów wynajętych przez wójtów k7. Obecnie na tym rozległym placu o wy- miarach 200 na 200 metrów podziwiać można pozostałości trzech średniowiecznych obiektów, do których zaliczyć należy kościół św. Wojciecha, Sukiennice i wieżę ratuszową. Stanowią one jednak tylko część wielkiego bloku zabudowy śródrynkowej, znanej przede wszystkim z archiwalnych planów miasta i stopniowo odsłanianej w badaniach archeologicznych.

W dobie przedlokacyjnej (XI – XII w.) Obszar późniejszego Rynku stanowił część wielkiego cmentarzyska szkieletowego, założonego na północ od krakowskiego kompleksu grodowego. Marian Myszka zwrócił uwagę, że pozostałości związanych z tą nekropolą pochówków odkrywane są od rejonu ul. św. Anny po ul. Mikołajską, a w kierunku północnym po ulice św. Jana i św. Tomasza. Największą jednak grupę pochówków odsłonięto bezpośrednio na samym Rynku, szczególnie w jego centralnej i wschodniej części.

Kliknij tutaj aby przeczytać cały artykuł / Faceți clic aici pentru a citi acest articol polonez din Alma Mater


Priveste filmarea: Średniowieczne korzenie Wolnego Rynku (Octombrie 2021).