Articole

Mai multe despre Magnus, contele de Wroclaw

Mai multe despre Magnus, contele de Wroclaw

Mai multe despre Magnus, contele de Wroclaw

Skarbek-Kozietulski, Marek

Genealogia Mediaevalis Genetica, 4 august (2011)

Abstract

Cercetătorii medievali germani din secolul al XX-lea l-au văzut pe Piotr Wlostowic, celebrul Palatin al ducelui polonez Wladyslaw II Exilul, ca nepot al lui Magnus, contele (Vine) din Wroclaw. Ei au argumentat acest lucru din două surse, înregistrările „Cronicii poloneze” a lui Gallus Anonymus, unde a sugerat poziția domnească a acelui Magnus în Silezia și din XII. înregistrările secolului despre Piotr care i-au dat titlul de conte (sau chiar de prinț). Potrivit acestor cercetători, Piotr a moștenit după Magnus posesiunile cheie din Silezia în jurul „burhului” Wroclaw și Muntelui Sleza. A existat, de asemenea, o concordanță generațională a lui Magnus cu bunicul lui Piotr. Magnus, în calitate de reprezentant de frunte al dinastiei tribale locale din Silezia, trebuia să fie superiorul cartierului din Silezia statului Piast polonez. Acești cercetători au descris originea normandă (nord-germanică) a acestei dinastii, dar realitatea pare a fi mult mai complexă. Unul dintre ei, Fedor von Heydebrand und der Lasa, a oferit o modalitate atractivă de a identifica originea contelui Magnus pe baza denumirii „Magnus” în sine. Rezultatul său ar fi de acord cu teza principală a unui articol al lui Tomasz Jurek, conform căruia contele de Wroclaw, Magnus, era un fiu al lui Harold II Godwinson, regele Angliei, care a fost ucis în bătălia de la Hastings în 1066. Metoda genetică va fi poate ne permite să verificăm aceste ipoteze.

Rezumat ~ polonez

XX-wieczni mediewiści niemieccy postrzegali Piotra Włostowica, słynnego palatyna księcia Władysława II Wygnańca, jako wnuka komesa wrocławskiego Magnusa1. Uzasadniali to zarówno uwagami Galla Anonima na łamach Kroniki Polskiej, gdzie sugerował on ksiąŜęcą pozycję na Śląsku tegoŜ Magnusa, jak i XII-wiecznymi zapiskami imienia Piotra z tytułem komesa czy nawetsi kę. Według tych badaczy Piotr odziedziczyć miał po Magnusie kluczowe majętności śląskie przy grodzie wrocławskim i Górze ŚlęŜy. Zachodziła teŜ pokoleniowa zgodność Magnusa z dziadem Piotra. Magnus, jako czołowy przedstawiciel lokalnej śląskiej dynastii plemiennej, miał być zwierzchnikiem dzielnicy śląskiej Państwa Piastowskiego. Badacze ci dopatrywali się normańskiego (północno-germańskiego) pochodzenia tej dynastii, choć rzeczywistość była chyba bardziej złozona. Jeden z nich, Fedor von Heydebrand und der Lasa, zaproponował atrakcyjną drogę identyfikacji pochodzenia Magnusa na podstawie samego imienia „Magnus”. Jej rezultat dałby się pogodzić z główną tezą artykułu Tomasza Jurka, ze komes wrocławski Magnus był synem poległego w bitwie pod Hastings w roku 1066 króla Anglii Harolda II Godwinsona. Metoda genetyczna umozliwi weryfikację tych hipotez.

Aby przeczytać zece artykuł po Polsku kliknij tutaj


Priveste filmarea: A 12-year-old app developer. Thomas Suarez (Noiembrie 2021).